هدف و رسالت آکادمی بین المللی حکیم

هدف آکادمی حکیم
تاریخ انتشار : 19 آذر 96
147 بازدید
هیچ دیدگاه

در این مطلب به هدف آکادمی حکیم می پردازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامي با درکی هوشمندانه از ظرفيت كشور در ايفای نقش خطير درحوزه رشد وتوسعه علمی وفرهنگی و نيز با اشراف بر امكانات و استعدادهاي عظيم موجود در كشور، خواستار هدف­گذاري دقيق در زمينۀ علم و فناوري و برنامه ­ريزي­هاي عملياتي، زمان­بندي شده و يكپارچه در سطوح مختلف اين عرصه شده­ اند. ايشان در تأكيدات مكرر خود بهترين بهره­ برداري از مجموعۀ منابع كشور را براي طي حركتي منظم و پيوسته از وضعيت موجود به جايگاه علمي آرماني مطالبه نموده­اند. اين تأكيدات در كنار رهنمودهاي سالهاي گذشتۀ معظم­له با مضامين جنبش نرم­افزاري و نهضت توليد علم و نيز انتظار جدي ايشان براي اهتمام و جديت در مسير پيشرفت علمي كشور موجب گرديد كه آکادمی دانش بنیان حکیم انگیزه مضاعفی برای تلاش مجدانه درحوزه علوم انسانی درپی گیرد به امید اینکه ضعف وشکافی که دراین ناحیه مشهود است تا اندکی به قدر همت دوستان وهمکاران عزیز القدر، برطرف شود.

چالش ها وضعف ها:

هدف آکادمی حکیم در خصوص چالش ها و ضعف ها چیست؟ دراین خصوص چالشهای متعددی قابل مطرح بودن است اما به لحاظ ترسیم رسالت ومأموریت آکادمی حکیم ، فقط به 3 دسته از این چالش ها به اختصار اشاره می شود:

*ازجمله یکی از چالش هایی که دراکثررشته های علوم انسانی یا میان رشته ای، بویژه درمقاطع تحصیلات تکمیلی، مشهود به نظر میرسد، ضعف دراجرای مرحله تحقیق وپژوهش توسط دانشجو است. هدف آکادمی حکیم در این بخش چیست؟ شاید پربیراه نباشد که اشاره کرد دراین مرحله مشغله های اساتید محترم به لحاظ درگیریهای شغلی ،آموزشی، پژوهشی از یک طرف، ومشغله های شغلی یا دیگرمسایل شخصی، خانوادگی، دانشگاه، ویا عوامل ناخواسته ویا غیرقابل پیش بینی که دانشجویان این مقاطع، باآنها دست به گریبان می شوند،ازسوی دیگر، باعث کاهش کیفیت کارهای پژوهشی (بویژه پایان نامه ها )، اتلاف وهدررفت زمان ، انرژی، انگیزه، هزینه ها، دقت نظروعمل درفرایندتحقیق وپژوهش های دانشگاهی و… برای دانشجویان اتفاق می افتد. هرچند که مشاهده شده است دانشجویانی که دردروس روش تحقیق یا آمار بهترین نمرات کلاسی رادریافت نموده اند ولی عملاً درمرحله انجام پایان نامه، دچاررکودشدیدی می شوند ودراکثراوقات نیز مشاهده شده است که کارپایان نامه نویسی نه توسط خود دانشجو بلکه توسط افراددیگری یا موسسات دیگری تدوین وتحویل داده می شود. ونهایتاً خروجی ودستاورد چندانی هم نخواهدداشت مگر یک یادومقاله چاپی درمجلات داخلی یا بعضاً مجلات خارجی ، یا چاپ کتابی، که آنهم در اکثراوقات نه توسط خوددانشجو بلکه توسط افرادیا موسسات دیگر صورت می گیرد،خواهدبود( ومتأسفانه همین مسئله، ملاک ارزیابی علمی وتوانمندی دانشجوی ارشد برای راه یافتن به مقطع بالاتر و ملاک ارزیابی دانشجوی دکترا برای استخدام شدن هیئت علمی است). شاید وشاید اگردانشگاه های علوم انسانی ما، ملاکهای ارزیابی خودشان را، نه فقط چاپ تعداد مقاله یا کتاب ونمره آزمونهاو… بلکه ملاک راارزیابی کاردانشجو درحل مشکلی از جامعه، تغییربدهند، تحول کارآفرینانه ای درحوزه علوم انسانی اتفاق خواهد افتاد.

*چالش دیگری که قابل وصف می باشد مربوط به نتایج وخروجی های پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا درحوزه علوم انسانی است. هدف آکادمی حکیم در رفع این چالش چیست؟ ازآنجا که پایان نامه دانشجو، نشان دهنده ی توانمندیهای علمی ودانشی هم دانشجو وهم گروه تحقیق(استادراهنما-استادان مشاور)می باشد بنابراین انتظار می رود که جایی وبرای کسی یا کسانی این توانمندیها به بار بنشیند…. ثمربدهد…. ونیازی را برطرف سازد….مشکلی ازجامعه یا مسئله ای را حل نماید. ولی نه تنها چنین اتفاقی نمی افتد بلکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان بدون شغل وبدون تخصصی حرفه ای به جامعه تحویل داده می شود… درصورتیکه ما ایمان داریم تک تک این دانشجویان فارغ التحصیل، دارای بهترین توانمندیهای حرفه ای وعملی هستند… اما اینها بالقّوه است وبالفعل نشده اند.

* چالش سوم؛ که مهمتر وحیاتی تر به نظرمی رسد، قطع ارتباط یا ضعف ارتباط بین جامعه ودانشگاه علوم انسانی است.. بطور واضح تر، خروجی هایا دستاوردهای پایان نامه های رشته های علوم انسانی(مقاطع کارشناسی ارشد-دکترا) به میزان خیلی اندک توانسته است با جامعه ونیازهای جامعه ارتباط برقرارکند. اگر درپایان نامه مسئله ای طرح وتعریف می شود؛ پس انتظار است که نتایج آن پایان نامه مسئله مطروحه را حل کند، نتیجه آن رفع مشکلی از جامعه باشد، ودستاوردآن نتیجه ای را برای جامعه به بار بیاورد . از طرف مقابل نیز چنین است، جامعه چقدر می تواند یا می داندکه از نتایج چنین پایان نامه هایی برای رفع مشکل یا معضلی استفاده کند. به نظر می رسد این ضعف ارتباط( علمی-عملی) دوسویه است.

مثال؛ ساده تر آن چنین است: خیلی از سازمانها شاید هزینه های زیادی بابت مسایل درون سازمانی یا بابت تحقیق وتوسعه خود متحّمل می شوند ولی ازنتایج پایان نامه های ارشد ودکترا که درزمینه حرفه ای آنها باشند هیچ استفاده عملی نمی کنند!!یا خیلی کم استفاده می کنند.

– چند سئوال تأمل برانگیز: با نظر به سه نوع چالش فوق که مختصراً اشاره گردید؛ 3 سئوال قابل طرح است:

  • چگونه می توان توانمندی دانشجو را درانجام پایان نامه( وقتی وارد میدان عمل می شود) افزایش داد؟ چطور باید به دانشجو کمک کرد تا از هدررفت انگیزه، توان، هزینه ها، زمان، توانایی ودانایی خود، جلوگیری کند؟
  • چگونه می توان نتایج وخروجی های پایان نامه های کارشناسی ارشد- دکترا درحوزه علوم انسانی را به رهیافت های کاربردی-عملی، تبدیل کرد؟ چگونه می توان برای دانشجو از این طریق فرصت شغلی ایجاد نمود؟ چگونه می توان توانمندیهای بالقوه،هرپایان نامه دانشجو، را به بالفعل تبدیل کرد؟ونتایج آن را تجاری سازی نمود؟
  • چگونه سازمانهای اجتماعی، فرهنگی،آموزشی، تربیتی، وهرگونه نهاد یا سازمانی که مشغول فعالیت خدماتی یا تولیدی است،می توانند با کاربردنتایج پایان نامه های دانشجویی، وضعیت بهره وری، اثربخشی وکارآیی خود را بهبود بخشند؟ مسایل درون سازمانی خود را حل کنند؟ ووضعیت مطلوب بیابند؟ چگونه می توان یک ارتباط جامع، منسجم ومنطقی بین ایندو، برقرارکرد؟

 

هدف آکادمی حکیم در رفع مشکلات اقتصادی چیست؟ یکی از مشکلات اجتماعی کشور بحث های مربوط به اقتصاد و برنامه ریزی است که متاسفانه به رغم دارا بودن منابع مهم برای توسعه با آن درگیر هستیم (قابل توجه است که پایان نامه های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد-دکترا، ازجمله منابع پراهمیت توسعه دستاوردهای دانشی وکاربردی است که بعنوان یک فاکتورموثربرای توسعه،مغفول مانده است) با توجه به تاکید و نامگذاری سال جاری با عنوان« اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل » از سوی مقام معظم رهبری ، می بایست به صورت جدی برای تحقق شعار سال، وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام داد.

هدف آکادمی حکیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

مهمترین عنصر برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، برنامه ریزی و اقدام عملی برای اجرای آن است و حل مشکلات جامعه نیازمند توجه و عمل به آن است در حوزه علوم انسانی یارشته های دانشگاهی علوم انسانی ، دانش و پژوهش نیاز به اقدام و عمل وجود داشته و ازلحاظ فرهنگی ایجاد خودباوری در نسل جوان می تواند مسیر رسیدن به اهداف توسعه کشور را هموار کند.عرصه آموزش عالی کشور امروز عرصه رقابت در ابعاد کمی و کیفی است و در این فرایند به بعد کیفی تمرکز کرده است و لازمه دست یافتن به چنین اهدافی اجرای برنامه ها ، کارگروهی ، هماهنگی ، سازماندهی مناسب و تامین امکانات و سازوبرگ های لازم است.لازمه دست پیداکردن به اهداف ورسالت این آکادمی ، نیاز به تلاش و همت در عرصه های آموزش و پژوهش و ارتقای هرچه بیشترکیفیت پژوهش های دانشجویی درمقطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی است و این اهداف جز با همت و تلاش و هماهنگی و انسجام بیشتر عوامل انسانی محقق نمی گردد چراکه این جمعیت دانشجوی جوان وپراز پتانسیل هایی که درخیلی از موارد دست نخورده یا ناشناخته باقی مانده است، در فرایند توسعه کیفی پایان نامه ها وتحقیقات رشته های علوم انسانی، نقش اصلی و اساسی پیداکند و امیداست تلاش ما، زمینه ساز توسعه در همه رشته های علوم انسانی(تحقیق-پژوهش)رافراهم سازد .

هدف آکادمی حکیم با توجه به نیاز جامعه درابعادفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی؛ اشتغال جوانان تحصیلکرده، ما به انجام هر چه بیشتر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و ایجاد وتوسعه ظرفیت های علمی مرکز “آکادمی دانش بنیان حکیم” با هدف تعریف، بیان ضرورت و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مقاطع تکمیلی درحوزه علوم انسانی، مورد نیاز جامعه و ترویج و تولید دانش عملی وکاربردی ناشی از آن، در مرداد ماه سال 1395شکل گرفت.

برچسب ها : ,,,,,,,,
مطالب مرتبط
تبلیغات شما
دیدگاهی بنویسید