موارد پر کاربرد در پایان نامه کدام هستند؟

موارد پر کاربرد در پایان نامه
تاریخ انتشار : 07 آذر 96
315 بازدید
هیچ دیدگاه

هرپایان نامه ای مواردی اساسی دارد که کاربردهای اصلی آن پایان نامه است. امروز در آکادمی حکیم قصد داریم، این موارد پر کاربرد در پایان نامه را برای شما ذکر کنیم. امیدواریم با استفاده از این آموزش ها به بهترین شکل پایان نامه خود را تدوین کنید.

موارد پر کاربرد در پایان نامه کدام است؟

موارد پرکاربرد در پایان نامه که البته بیشتر منظور ما دررشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی وهنر است، در 3 مورد اساسی خلاصه می شود.

1)سودمندی وفایده مندی یک پایان نامه

2)ربط اجتماعی دادن موضوع ونتایج یک پایان نامه به حوزه دیگر

3)ایجاد ارزش برای نتایج یک پایان نامه درجامعه

هرسه مورد فوق کاربرد یک پایان نامه درهریک ازرشته های علوم انسانی است، که با تلفیق همه آنها می توان تصور کرد نتایج یک پایان نامه ، بسیار پرکاربرد شود.

منظوراز سودمندی یا فایده مندی ، یعنی اینکه چه محصول فایده مندی می توان ازآن استخراج کرد؟ قطعا محصول نتایج تحقیق شما شکل های مختلف بخود می گیرد، باید بتوانید برای آن فایده ای تعریف کنید.

منظور از ربط اجتماعی دادن، از کاربرد پایان نامه شما، اینست که چه حوزه های یا چه بخشی از اجتماع به نتایج پایان نامه شما، مرتبط می شود که به کارش بیاید وازآن بهره ببرد.

ومنظور از ارزش برخوردار باشد یعنی اینکه چه خدماتی از کاربرد پایان نامه شما برمی آید که مردم بابت آن پول پرداخت کنند.

به طور خلاصه 3 مفهوم فوق از موارد پر کاربرد در پایان نامه هستند و بیشترین موارد کاربردی سازی پایان نامه شما را ممکن می سازد ودر همین راستا آکادمی بین المللی ودانش بنیان حکیم به هردانشجوی کارشناسی ارشد ودکترا کمک می کند تا بتواند باشناسایی موارد پرکاربرد پایان نامه خود، به یک کسب وکار و کارآفرینی فقط درحوزه دانش تخصصی خود، یعنی پایان نامه دست بزند و اقداماتی در دست اجراست تا چنین فعالیتهایی برای هر دانشجوی متقاضی  صورت بگیرد و تقویت مهارتهای لازم ونیز ارتقای مهارتها چنین موضوعی هرچه سریعتر،با هدف اشتغالزایی و کسب درآمد فارغ التحصیلان حوزه علوم انسانی،علوم اجتماعی وهنر، تحقق یابد.

برچسب ها : ,,,,,,,,
مطالب مرتبط
تبلیغات شما
دیدگاهی بنویسید